DSC_0388.jpg

Informatie Ouders

Waarom een overgangsritueel?

Het leven initieert ons. Of we nu willen of niet, het leven vraagt aan ons om te veranderen, te groeien,
een nieuwe levensfase te omarmen. Soms gebeurt dat door een externe omstandigheid (bv geboorte,
huwelijk, ziekte, dood), soms door een verandering van levensfase die inherent hoort bij het leven,
bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit.


Het is voor onze psyché belangrijk stil te staan bij zulke overgangen, om de oude levensfase af te
sluiten en ons te openen voor de nieuwe levensfase. Dat is wat onze voorouders begrepen en waarom
overgangsrituelen wereldwijd al duizenden jaren bestaan.


Dus, een overgangsritueel markeert de verandering in levensfases, en helpt de geïnitieerde de
overgang bewust te maken en er zin aan te geven. En het ritueel geeft handreikingen die de
geïnitieerde ondersteund om de geschenken en uitdagingen van de nieuwe levensfase volledig te
leven.

 

Wanneer is mijn dochter of zoon er klaar voor?

De overgang die we met een Rite of Passage bekrachtigen, vieren en markeren is de overgang van kindertijd naar puberteit, de overgang van jongen/meisje naar jonge man/vrouw.

Leeftijd en lichamelijke veranderingen zijn niet alleen indicatoren dat een jongen of meisje de overgang naar puberteit bereikt heeft.

Op het moment dat je het begin van deze veranderingen waarneemt is het moment om hem of haar te gaan begeleiden in deze verandering van levensfase.

De overgangsrituelen die op dit platform worden aangeboden kunnen hier een wezenlijke bijdrage aanleveren.

 

Vragen waarmee wij jou als ouder of verzorger in kunnen ondersteunen zijn:

Hoe begeleid ik mijn dochter of zoon in deze overgang?

Mijn zoon of dochter heeft geen zin in het ritueel. Wat dan?

Wie beslist er over deelname? Ik of mijn dochter/zoon?

Wat gebeurt er in het weekend?

Wat kan ik mijn zoon of dochter vertellen?

Is zo'n weekend niet te zweverig?