Waarom Rites of Passage

Er is ontzettend veel wijsheid en begrip waarom overgangsrituelen van belang zijn voor een samenleving. Samengevat komen ze hier op neer:

Intentionele overgangsrituelen, die een onderdeel zijn van een samenleving, helpen om het menselijk potentieel van ieder mens van die samenleving te bevrijden; brengen de verschillende generaties van die samenleving bijeen in het creëren van een rechtvaardige, duurzame en spiritueel vervullende wereld; en cultiveren een levend gevoel van verantwoordelijkheid voor onszelf, onze gemeenschappen, de “non-human” wereld en de aarde. 

Of om in de woorden van Michael Maede, voorvechter van overgangsrituelen, te spreken:
“In many tribal cultures, it was said that if the boys were not initiated into manhood, if they were not shaped by the skills and love of elders, then they would destroy the culture. If the fires that innately burn inside youths are not intentionally and lovingly added to the hearth of community, they will burn down the structures of culture, just to feel the warmth.

We go not into the desert to escape people, but to learn how to find them. We do not leave them in order to have nothing more to do with them, but to find out the way to do them the most good.
~Thomas Merton